IP یک عدد دورقمی میباشد که برای قطعات و کالاهای الکترونیکی استفاده میشود و میزان محافظت از ورود مایعات و جامدات به محفظه محصول الکترونیکی را نشان میدهد.

ردیف عدد اول

محافظت در برابر جامدات

عدد دوم

محافظت در برابر مایعات(آب)

0 هیچ محافظتی ندارد هیچ محافظتی ندارد
1 برای اشیای بزرگتر از 50میلیمتر ریزش قطرات آب
2 برای اشیای بزرگتر از 12میلیمتر اسپری مستقیم آب با زاویه 15درجه
3 برای اشیای بزرگتر از 2.5میلیمتر اسپری مستقیم آب با زاویه 60درجه
4 برای اشیای بزرگتر از 1میلیمتر اسپری مستقیم آب از تمام زوایا
5 حفاظت محدود در برابر نفوذ گرد و غبار جت واش های کم فشار از هر جهت
6 حفاظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار جت واش های پرفشار از هر جهت
7 N/A غوطه وری در آب به مدت کوتاه
8 N/A غوطه وری در آب به مدت طولانی

چه درجه IP برای حمام خود نیاز دارم؟

حمام شما به چهار منطقه مختلف تقسیم شده است که هر کدام به رتبه بندی متفاوتی نیاز دارند.

منطقه0

منطقه1 منطقه2 منطقه3
فضای داخلی وان حمام یا حوضچه دوش ناحیه  بالای وان حمام یا دوش در فاصله 0.6 متری از لبه بیرونی وان حمام یا دوش هر جایی خارج از مناطق 0، 1 و 2
Minimum IP rating: IPx7 Minimum IP rating: IPx5 Minimum IP rating: IPx5 هیچ درجه IP خاصی وجود ندارد، مگر اینکه در جایی که احتمال استفاده از جت واتر وجود دارد، در این مورد IPx5 مورد نیاز است

چه درجه IP در کجا نیاز دارم؟

برای جلوگیری از رطوبت ناشی از بخار و قطرات آب ایجاد شده در آشپزخانه، استفاده از محصولات دارای IP20 منطقی میباشد.

برای استفاده از محصولات در فضای باز ،باید اطمینان حاصل کنید که درجه IP مناسبی متناسب با محیط داشته باشید.

  • IP44 برای اکثر فضاها مناسب میباشد (بغیر هوای بارانی شدید)
  • IP65برای انواع استفاده در فضای باز مناسب میباشد

محصولات پرووان متناسب با کارایی محصول و محیط استفاده از آنها ، یک طیف متنوعی از درجه IP های مختلف در سبد کالایی خود دارد و این امکان را برای مشتری ایجاد میکند در انتخاب خود چنین شاخص مهمی را نیز در نظر بگیرد.