نظرسنجی و رسیدگی به شکایات مشتریان

نام
نام
1-آیا از کیفیت محصول فروخته شده رضایت دارید؟
2- قیمت محصول فروخته شده چگونه است؟
3- آیا بسته بندی محصول فروخته شده مناسب بوده است؟
4- آیا زمان تحویل مطابق با خواسته شما بوده است؟
5- پشتیبانی فنی محصول خریداری شده پاسخگوی نیاز شما بوده است؟ (در صورت تماس)